Resurse

Informații utile pentru membri

Studii de caz

Gloria - feminismul şi abordarea strategică a egalităţii de gen

Proiectul sprijină 22 de ONG-uri membre în RoWL prin dezvoltare organizatională, advocacy privind drepturile femeilor, a egalității de gen și combaterea violenței bazate pe gen în vederea realizării unei abordări strategice,  creșterea capacității de a sensibiliza publicul cu privire la problemele cu care se confruntă femeile.

Află mai multe

FoodHub - Nod Verde

Nod Verde este primul Food Hub inițiat în Transilvania de Nord mai exact la Cluj Napoca. Scopul inițiativei este pe de o parte sprijinirea micilor producători locali în accesul pe piață, iar pe de altă parte crearea unui lanț scurt de aprovizionare pentru consumatorii din Cluj.

Află mai multe

FoodHub - Helyenvalo - Cumsecade

Helyénvaló (Cumsecade) este o înreprindere socială inițiată de Fundația Civitas din Odorheiu Secuiesc în cadrul unui program multianual finanțat de Fundația Româno-Americană. Suntem și un Food Hub, o adaptare a unei inițiative din SUA ce vizează dezvoltarea lanțurilor scurte de desfacere pentru alimente.

Află mai multe

FoodHub - Roade și Merinde

Proiectul urmărește să răspundă nevoilor micilor fermieri și ferme țărănești prin înființarea unui centru regional de alimentație în regiunea Nord-Est a României. Acest centru alimentar, contribuie la dezvoltare unor modele viabile de dezvoltare pentru aproximativ 100 de mici fermieri din regiune.

Află mai multe

Ținutul Fluturelui Albastru

Ținutul Fluturelui Albastru este un model de dezvoltare durabilă a mediului rural bazat pe crearea unui brand de microregiune care să fie motor pentru implicarea și dezvoltarea comunității locale și în același timp un instrument de promovare pentru întreg teritoriul.

Află mai multe

Ruralism 4.EU - Enabling rural renaissance through Green and Digital transitions

Ruralism4EU – „Facilitarea renașterii rurale prin Tranziția Verde și Digitală” este un proiect Erasmus+ al cărui obiectiv este promovarea renașterii zonelor rurale și marginale ale UE prin consolidarea capacităților organizațiilor de dezvoltare rurală și valorificarea celor mai bune experiențe ale UE.

Află mai multe

GREEN-COM -Green practices and Competences towards the Environmental sustainability

Proiectul GREEN-COM promovează avantajele vieții în medii durabile și teritorii neutre din punct de vedere climatic, unde vor exista beneficii sociale și pentru sănătate și mai multe oportunități de angajare în domeniile agricol, de mediu, educațional și al manufacturii.

Află mai multe

EU4Shepherds - Innovative training for sustainable shepherds

Unul dintre obiectivele proiectului Eu4Shepherds este de a pune bazele recunoașterii valorilor pe care păstorii le oferă societății noastre în ceea ce privește aspectele sociale, ecologice, legate de bunăstarea animalelor și importanța lor pentru combaterea depopulării în zonele rurale, a incendiilor forestiere și a schimbărilor climatice.

Află mai multe

Destinații înfloritoare din Bazinul Dornelor

Abordarea „Destinații înfloritoare” este una în care oamenii se reunesc pentru a crea și dezvolta o comunitate înfloritoare care aduce beneficii atât vizitatorilor, cât și localnicilor. Zonele participante au dorit să-și dezvolte activități de turism într-un mod care să țină cont de comunitatea și capitalul natural din zonele lor.

Află mai multe

CoopNet - Rețeaua cooperativelor din România

Prin CoopNet care am încurajat fermierii mici și mijlocii să revitalizeze și valorifice ideea de asociere, am oferit contexte și resurse care să ajute managerii și președinții de cooperative să administreze aceste structuri asociative. Acum, ne propunem să consolidăm rețeua prin activități de reprezentare, formare și activități de networking.

Află mai multe

Dămienești European Youth Village

Inițiativa a presupus crearea unui grup de lucru și scrierea candidaturii pentru ca localitatea noasă să devină European Youth Village. Procesul a reprezentat un pretext extraordinar pentru ca tinerii din mediul rural să se organizeze în grupuri de inițiativă care să dezvolte noi proiecte pentru tineri.

Află mai multe

BelONG - Azi ONG-uri mici, mâine ONG-uri sustenabile

Azi ONG-uri mici, mâine ONG-uri sustenabile este un model de incubare pentru ONG-uri mici. În cadrul programului, 15 ONG-uri au desfășurat campanii de strângere de fonduri pentru inițiativele lor. 12 din cele 15 organizații au reușit să-și finanțeze proiectele pe platforma de crowdfunding Creștem Idei.org

Află mai multe

Operaționalizarea Centrului Social Multifuncțional din comuna Plenița

Cele patru întreprinderi constituite în cadrul proiectului au fost selectate pentru finanțare preponderent pe baza analizei SWOT realizate de antreprenori. S-a acordat o atenție deosebită analizării oportunității inițierii afacerilor în contextul local pe baza experienței și antreprenorilor și a resurselor deja existente.

Află mai multe

Măsuri integrate pentru comunități marginalizate din Câmpia Transilvaniei

Proiectul a vizat dezvoltarea a două comunități din Câmpia Transilvaniei: comunele Geaca și Cornești, oferind acces la servicii de educație, servicii medicale și sociale, îmbunătățirea condițiilor de locuit, oportunități de antreprenoriat, formare și plasare pe piața muncii.

Află mai multe

Suport de curs

Ghidul Dezvoltării Comunitare

Publicația include standardul dezvoltãrii comunitare, dar și o serie de studii de caz în dezvoltare comunitarã, studii realizate de organizațiile membre și partenerii/colaboratorii acestora pe baza proiectelor de dezvoltare comunitarã avute/implementate în diverse comunitãți.

Deschide

YOUcooperATE - despre cooperative pe înțelesul tinerilor

Broșura este structurată pe 3 module: Identitatea și sistemul cooperativ; Înființarea unei cooperative; Dezvoltarea cooperativei. În aceste material puteți obține informatii elementare despre ce înseamnă o cooperativă și cum funcționează aceasta.
Material realizat în 2022 cadrul proiectului YOUcooperATE, finanțat de Comisia Europeana.

Deschide

Publicații

Fapte cu impact. Modele de dezvoltare comunitară

Ghidul propune o incursiune de la nivel macro cu o prezentare a contextului național și european, către un scurt istorc al rețelei RuralNet de unde reies și 4 principii transversale care, conform viziunii noastre, definesc dezvoltarea comunitară. Aceste principii sunt evidențiate în practică în 13 modele de bună practică în domeniul dezvoltării comunitare.
Acest ghid este o sursă de inspirație și motivare pentru ONG-uri, autorități publice, factori de decizie, reprezentanții societății civile, interesați de dezvoltare comunitară, care doresc ca tinerii din comunitate să fie actori implicați în mediul rural.

Deschide

Policy Brief - Tinerii fermieri și structurile asociative cu rol economic din mediul rural

Policy Brief-ul prezintă provocările tinerii și tinerele din mediul rural se confruntă fiind puternic afectați de
problemele economice și sociale, precum și de accesul limitat la educație și resurse. Numărul tinerilor care activează în agricultură este în scădere ceea ce contribuie la îmbătrânirea forței de muncă din domeniu și la scăderea competitivității acestuia. Dintre acești tineri din mediul rural, doar o minoritate sunt implicați activ în industria agricolă, iar accesul limitat la finanțare și la servicii de consultanță în afaceri sunt bariere importante pentru tinerii din mediul rural care doresc să se implice în agricultură sau în alte domenii economice.

Deschide

Policy Brief - Finanțarea și sprijinul dezvoltării structurilor asociative în mediul rural 

Policy Brief-ul abordeaza subiectul asocierii care ar trebui să reprezinte o prioritate la nivelul României, având
în vedere problemele structurale cu care sectorul agricol românesc încă se confruntă. Sprijinirea formelor asociative va permite accesul la fonduri publice a mai multor exploatații agricole pentru infrastructurile
de condiționare și adăugare de plus valoare a produselor agricole.
Totodată, formele asociative reprezintă soluția viabilă din punct de vedere economic, cu predilecție pentru producătorii agricoli mici, și pot conduce la îmbunătățirea poziției fermierilor în lanțul agroalimentar.
Susținerea lor va permite o mai bună corelare între capacitățile de producție primare provenite de la membri și capacitățile de condiționare și procesare, aducând nenumărate avantaje membrilor fermieri din perspectiva veniturilor obținute pentru produsele lor.

Deschide

Policy Brief - Dezvoltarea rurală și provocările de mediu și climă 

Temele abordate au fost sugerate de participanții la workshopul ”Dezvoltarea rurală și provocările de mediu și climă”, organizat la Iași de CMSC in 2023. Cele 2 direcții acoperite de prezenta publicație sunt:
Oportunități de finanțare pentru dezvoltarea rurală din perspectiva provocărilor climatice. Provocările și impactul asupra fermierilor legate de schimbărilor climatice asupra dezvoltării rurale, volatilitatea prețurilor și nesiguranța economică.
Alte teme abordate în cadrul workshopului care vizează – Femeile din mediul rural și schimbările climatice -fac subiectul unui policy brief distinct de acesta.

Deschide

Maratonul Planificării Comunitare: Varianta de dezvoltare comunitară a Hackathonului Social

Broșura prezintă modul în care facilitatorii comunitari pot aplica metodologia maratonului de planificare comunitară. În acest scop metodologia propriu zisă a fost îmbogățită și cu alte cunoștințe de dezvoltare comunitară. Așadar invităm cititorii pe un drum, unde sunt descriși pașii necesari pentru maratonul de planificare comunitară, care se pot adapta pentru propria regiune, localitate sau comunitate.

Deschide

Policy Brief - Avansarea Egalității de Șanse în Mediul Rural

Policy Brief-ul prezintă provocările cu care femeile din mediul rural se confruntă în activitatea lor zilnică. Documentul conține soluții și recomandări practice care pot contribui la reducerea izolării sociale și creșterea gradului de bunăstare socială a femeilor din mediul rural.

Deschide