Fundația pentru Dezvoltarea Economiei Sociale

Despre noi

Misiunea Fundaţiei este de a contribui la dezvoltarea sustenabilă a comunităţilor dezavantajate din Europa Centrală şi de Sud-Est prin sprijinirea întreprinderilor sociale din regiune, in contextul larg al conceptului de economie sociala.

Obiectivele Fundatiei in vederea realizarii scopului sau, sunt:

  • Creşterea numărului de întreprinderi sociale în Europa Centrala şi de Sud-Est;
  • Dezvoltarea practicii în domeniul economiei sociale;
  • Stimularea responsabilităţii sociale a indivizilor, a comunităţilor şi a mediului de afaceri din regiune;
  • Dezvoltarea spiritului antreprenorial al grupurilor marginalizate şi dezavantajate şi stimularea acestora pentru îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă în comunităţile lor;
  • Stimularea practicilor participative şi a parteneriatului;
  • Promovarea şi suţinerea iniţiativelor de antreprenoriat social locale şi regionale.
  • Profesionalizarea managerilor de întreprinderi sociale şi a personalului implicat în domeniul economiei sociale din regiune.
  • Creşterea sustenabilităţii şi a competitivităţii întreprinderilor sociale din regiune.
  • Creşterea cooperării şi a conectivităţii (networking) în sectorul economiei sociale din Europa Centrala si de Sud-Est.
  • Sprijinirea comerţului echitabil şi a consumului responsabil.