Fundația Corona

Despre noi

Scopul Fundației este de a determina, elabora și duce la îndeplinire programe pentru dezvoltarea comunității locale în toate sectoarele vieții economice, sociale, culturale, educative, sportive și de tineret și mediu (Statutul Fundației Corona).

 • Fundația se implica indezvoltarea comunităților rurale  in calitate de membru fondator in mail multe grupuri de acțiune locala:
  • GAL Rediu Prăjeni,
  • GAL Stefan cel Mare,
  • GAL Movila lui Burcel
 • Promovarea drepturilor femeii și egalitatea între femei și bărbați a determinat participarea ca si membru fondator al Asociației Romanian Women’s Lobby -RWL ce are ca si misiune creșterea gradului de conștientizare referitor la problema egalității reale și efective între femei și bărbați în toate sferele vieții publice și în spațiul privat în Romania și Europa. Organizația, cu secretariatul la Iași, are 22 membri activi și este membră a European Women’s Lobby (EWL) din 27 octombrie 2007
 • Protecția persoanelor din grupuri vulnerabile: vârstnici, tineri, adulți este o preocupare permanenta, fapt ce a determinat înscrierea Fundației ca si membru in Federația ONG-urilor pentru Servicii Sociale – FONSS, organizație cu 35 membri la nivel național ce se dorește a fi vocea sectorului in relația cu Autoritățile publice, promotor de politici publice la nivel local si național.
 • Având in vedere preocuparea continua pentru ocupare, Fundația Corona este membra al Pactului Pentru Ocupare si Incluziune Sociala Regiunea NE
 • Antreprenoriatul si Inovarea ca si motor al dezvoltării locale este susținut si printr-un parteneriat activ cu Camera de Comerț din Iași, APL-uri din Regiunea de Nord Est, universități, centre de cercetare si ADR NORD EST. Membra in Consorțiul Regional de Inovare.