Asociația Consultanților în Dezvoltare Comunitară – ACDC

Despre noi

Misiunea Asociaţiei este de a  sprijini dezvoltarea comunitară prin activităţi de consultanţă în domenii cheie pentru o dezvoltare durabilă.

Obiectivele Asociaţiei urmăresc rezolvarea problemelor de interes comunitar şi de dezvoltare a resurselor umane prin elaborarea, organizarea, punerea în aplicare şi finanţarea de programe specifice, consultanţă, strategii pentru structuri asociative, persoane fizice, persoane juridice de drept public şi privat.