Rețeaua RuralNet are la bază expertiză în domeniul dezvoltării comunitare și în dezvoltarea rurală.

Prin rețeaua RuralNet, ne dorim să creștem calitatea serviciilor furnizate de cele 12 organizații implicate și de a valorifica componentele și resursele acestora la nivel național.      

SCURTA ISTORIE

Bazele rețelei au fost puse în anul 2002, RuralNet devenind o rețea activă și recunoscută la nivel național în perioada 2004-2010.

În prezent, RuralNet este constituită dintr-un număr de 12 organizații membre active în toate regiunile de dezvoltare ale țării, fiind condusă de un comitet de coordonare ales anual în cadrul Adunării Generale. Membrii și comitetul de coordonare activează pe bază de voluntariat.

ALTE LUCRURI DESPRE NOI

Misiunea RuralNet este de a asigura creşterea calităţii serviciilor furnizate de organizaţiile active în domeniul dezvoltării comunitare în Romania şi de a valorifica potențialul, competenţele şi resursele acestora.

Scopul RuralNet este să realizeze şi să întreţină cadrul de colaborare pentru organizaţiile active în domeniul dezvoltării comunitare în România.

Membrii RuralNet îşi desfășoară activitatea având la bază următoarele valori:

  • respect pentru tradiţii şi specificul local;
  • respect pentru mediu;
  • îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă în comunităţile din România, care pot folosi instrumente diferite pentru a-şi implementa principiile.

În plus, RuralNet este singura reţea de dezvoltare rurală care participă activ atât în activitatea de elaborare a Programului Naţional de Dezvoltare Rurală, cât şi în alte organisme (Comitet de monitorizare, grupuri tematice etc.) care vizează dezvoltarea de poltici de dezvoltare rurală sau programe de specialitate.

Avantaje cheie
Cine suntem?
Cine suntem?
RuralNet este rețeaua ONG-urilor active, din România, care își desfășoară activitatea în domeniul dezvoltării comunitare.


Află mai mult >>

Ce facem?
DEZVOLTARE COMUNITARĂ ÎN MEDIUL RURAL
Elaborăm politici publice în domeniul dezvoltării rurale. Construim constant structura organizațională și funcționarea rețelei.


Află mai mult >>

Ce putem face impreuna?
PARTENERIATE
Putem coopera pe termen lung. Facem schimb de experiență și expertiză.


Află mai mult >>

În perioada mai 2014 – octombrie 2015, dezvoltarea rețelei RuralNet este susținută prin proiectul “RuralNet - rețeaua pentru dezvoltare comunitară” implementat de Fundația PACT, Centrul de Asistență Rurală și Fundația Civitas pentru Societatea Civilă – Filiala Cluj.

Proiectul este finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România (www.fondong.fdsc.ro); Pentru informaţii oficiale despre granturile SEE şi norvegiene accesaţi www.eeagrants.org. Conţinutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a granturilor SEE 2009-2014. Întreaga răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor website-ului.