RuralNet este rețeaua ONG-urilor active, din România, care își desfășoară activitatea în domeniul dezvoltării comunitare. Prin această rețea, ne dorim să creștem calitatea serviciilor furnizate de cele 13 organizații implicate și de a valorifica componentele și resursele acestora.

RuralNet are la bază expertiză în domeniul dezvoltării comunitare și în dezvoltarea rurală. Rețeaua susține o Școala de experți în domeniul dezvoltării comunitare în mediul rural și este implicată în activitatea universitară.

Cercetarile RuralNET sunt recunoscute și folosite pentru realizarea politicilor rurale și reprezintă o resursă pentru organizațiile care activează la nivel local și regional în mediul rural.