RuralNet este rețeaua ONG-urilor active, din România, care își desfășoară activitatea în domeniul dezvoltării comunitare. Prin această rețea, ne dorim să creștem calitatea serviciilor furnizate de cele 13 organizații implicate și de a valorifica componentele și resursele acestora.

RuralNet are la bază expertiză în domeniul dezvoltării comunitare și în dezvoltarea rurală. Rețeaua susține o Școala de experți în domeniul dezvoltării comunitare în mediul rural și este implicată în activitatea universitară.

Cercetarile RuralNET sunt recunoscute și folosite pentru realizarea politicilor rurale și reprezintă o resursă pentru organizațiile care activează la nivel local și regional în mediul rural.

În perioada mai 2014 – octombrie 2015, dezvoltarea rețelei RuralNet este susținută prin proiectul “RuralNet - rețeaua pentru dezvoltare comunitară” implementat de Fundația PACT, Centrul de Asistență Rurală și Fundația Civitas pentru Societatea Civilă – Filiala Cluj.

Proiectul este finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România (www.fondong.fdsc.ro); Pentru informaţii oficiale despre granturile SEE şi norvegiene accesaţi www.eeagrants.org. Conţinutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a granturilor SEE 2009-2014. Întreaga răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor website-ului.