Zona rurală în România este un spațiu atractiv, care se dezvoltă organic, împletind tradiționalul cu dezvoltarea economică bazată pe produse și resurse locale diverse. Principiile și valorile dezvoltării comunitare sunt implementate la nivelul politicilor de dezvoltare rurală, iar autoritățile și instituțiile publice pun accent pe dezvoltarea capitalului uman la nivel local și utilizează capitalul social în atingerea obiectivelor de dezvoltare.

Rețeaua RuralNet a dezvoltat 3 direcții strategice: dezvoltare comunitară în mediul rural, politici publice în domeniul dezvoltării rurale, structura organizațională și funcționarea rețelei.

În plus, ne dorim să ne implicăm în dezvoltarea instituțională, în sisteme de comunicare și relații publice și în procesele de luare a deciziei în domeniul politicilor publice privind dezvoltarea comunitară în România.

1.Dezvoltare instituțională: Ne ocupăm de documentare și dezvoltăm practici și instrumente privind dezvoltarea comunitară. Ne dorim să formăm membrii RuralNet și să creștem constant rețeaua RuralNet pentru a fi sustenabilă.

2.Sisteme de comunicare şi de relaţii publice: Ne dorim să creștem vizibilitatea rețelei și lucrăm constant la un plan de comunicare pentru RuralNet.

3.Ne implicăm în procesele de luare a deciziei și de elaborare a politicilor publice privind dezvoltarea comunitară în România:

  • Monitorizăm activități legislative, elaborarea politicilor și programele de finanțare;
  • Lucrăm la elaborarea de studii, materiale cu privire la decizii, măsuri, politici;
  • Căutăm constant un cadru de constituire a comisiei operative mixte.

Rețeaua RuralNET are capacitatea de a monitoriza politicile de dezvoltare rurală, de a propune și dezvolta politici publice și de a reacționa pentru schimbarea/susținerea acestora.

În perioada mai 2014 – octombrie 2015, dezvoltarea rețelei RuralNet este susținută prin proiectul “RuralNet - rețeaua pentru dezvoltare comunitară” implementat de Fundația PACT, Centrul de Asistență Rurală și Fundația Civitas pentru Societatea Civilă – Filiala Cluj.

Proiectul este finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România (www.fondong.fdsc.ro); Pentru informaţii oficiale despre granturile SEE şi norvegiene accesaţi www.eeagrants.org. Conţinutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a granturilor SEE 2009-2014. Întreaga răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor website-ului.