Workshop Dezvoltarea rurală și provocările de mediu și climă

Workshop ”Dezvoltarea rurală și provocările de mediu și climă”
  • Organizat de Fundația Centrul de Mediere și Securitate Comunitară Iași,
  • 27-28 Februarie 2023
  • Iași, Casa de Oaspeți Sfântul Nicolae
Întâlnirea va reuni 30 de reprezentanți – membri din rețeaua RuralNet, reprezentanți din administrația publică locală rurală, ONG-uri care lucrează cu femei din mediul rural, cooperative agricole, reprezentanți din GAL-uri, experți de gen, think tank-uri, societatea civilă, universități cu profil agricol, RNDR, MADR, experți de mediu, care formulează recomandări pe marginea temelor de actualitate.
În cadrul acestui workshop se vor dezbate subiecte privind provocările fermierilor legate de schimbările climatice, volatilitatea prețurilor și nesiguranța economică, depopularea rurală și importanța crescândă a comerțului global. Workshop-ul se va adresa stakeholderilor care pot veni cu sugestii și idei pentru policy brief, pentru a face recomandări cu privire la modul în care fermierii pot beneficia de măsuri care să-i ajute să se acomodeze pe deplin la inovațiile digitale care să le ușureze munca, să reducă birocrația și să susțină regenerările din generație în generație, să folosească măsurile de mediu și să fie familiarizați cu abordările naționale și europene de rezolvare a acestor provocări.
De asemenea, se va explora modul în care schimbările climatice afectează diferit femeile și bărbații și rolul pe care îl pot juca femeile în introducerea unei perspective sensibile la gen în politicile publice.


Workshop Finanțarea și sprijinul dezvoltării de structuri asociative în mediul rural

Workshop ”Finanțarea și sprijinul dezvoltării de structuri asociative în mediul rural”

Membrii rețelei RuralNET s-au întâlnit în data de 08 iulie, la Săvădisla, pentru Workshopul ”Finanțarea și sprijinul dezvoltării de structuri asociative în mediul rural”, mulțumim invitaților noștri pentru ca au fost alături de noi și și-au adus contrubuția în cadrul evenimentului.

Ulterior membrii celor 13 organizații din RuralNet au pus umărul pentru dezvoltarea strategiei RuralNet 2030 și pentru operaționalizarea ei în grupuri de lucru, astfel încât în 2030 să ne apropiem de viziunea noastră organizațională: RuralNet va fi o rețea vibrantă de organizații active în dezvoltare comunitară la nivel național, promotoare de proiecte/servicii inovative în mediul rural cu reprezentativitate în formularea de politici publice.