Workshopul ”Egalitatea de șanse în structurile asociative cu rol economic"

  • Organizat de către Centrul de Mediere și Securitate Comunitară.
  • 01.04.2022

A adus împreună moderatoare şi invitate excepţionale, europarlamentare, parlamentare, consiliere locale, membri în asociaţii de femei din mediul rural şi mulţi mulţi alţi vorbitori şi vorbitoare interesante. Au fost şi multe participante şi intervenţii din partea reţelelor din care facem parte în calitate de parteneri şi promotori de proiecte. Evenimentul a fost  despre femei puternice, despre femei care inspiră, despre femei care se implică.

Workshopul Egalitatea de şanse în structuri asociative cu rol economic a adus împreună peste 30 de reprezentanți – membri din rețeaua RuralNet, femei lideri în structuri asociative economice și non economice agricole sau care lucrează cu femei din mediul rural, reprezentanți din administrația publică locală rurală, ONG-uri care lucrează cu femei din mediul rural, cooperative agricole, reprezentanți din GAL-uri, experți de gen, think tank-uri, parlamentari și europarlamentari, reprezentanți ANES, Ministerul Muncii, ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

În urma acestui „maraton” de bune parctici şi de modele de la firul ierbi, în cadrul proiectului vom înainta către factorii de decizie un policy brief pe tema egalităţii de şanse.