Portul popular din borangic al locuitorilor din Cândești

Pe valea râului Dâmbovița, la 34 de km Nord Vest de oraşul Târgovişte, pe o terasă de pe malul drept  se află aşezată una din cele mai vechi cetre de moşneni – Cândeşti Vale, reședința comunei Cândești. Comuna este compusă din satele Cândeşti Vale, Cândeşti Deal şi Dragodăneşti.

Ca toate așezările din zonele de deal, oamenii de aici trăiesc din creșterea vitelor, pomicultură și prelucrarea lemnului.

Însă locuitorii comunității Cândești se mândresc cu păstrarea zestrei culturale, și anume portul popular autentic, pe care și astăzi oamenii îl mai îmbracă, în special cu ocazia unor sărbători, concursuri sau activități desfășurate în cadrul unor proiecte.

În vremurile îndepărtate, când nu se puteau achiziționa cu atâta ușurință lucrurile, majoritatea oamenilor din această comunitate își prelucrau toate veșmintele. Materia primă era lîna de oi, pielea de oaie, porci şi vite, inul, cînepa şi „borangic-ul”. În fiecare casă se ţesea, se cosea, se croia, se urzea, se torcea și se scărmăna – tot felul de meșteșuguri de prelucrat materialele.

Aceasta era o muncă realizată predominant de femei. Ele realizau haine, sau „straie″, „țoale″, cum le spuneau, încălțăminte, fețe de masă, lenjerii, și „scoarţe” care serveau drept obiecte de decorare a pereților. În preajma măritișului, era o mare cinste pentru fete să-și etaleze măiestria şi bogăţia de culori pe „straiele sale” ca şi prin ţesăturile şi cusăturile din casă, ceea ce primea denumirea de „zestre”.

Pentru a nu se pierde aceste valori, munca zilnică a oamenilor în vârstă și a generațiilor mai înaintate, oamenii acestei comunități își doresc să păstreze cât mai multe țesături, pentru că reprezintă patrimoniul comunității.

Mestesuguri adunate:
În perioada mai 2014 – octombrie 2015, dezvoltarea rețelei RuralNet este susținută prin proiectul “RuralNet - rețeaua pentru dezvoltare comunitară” implementat de Fundația PACT, Centrul de Asistență Rurală și Fundația Civitas pentru Societatea Civilă – Filiala Cluj.

Proiectul este finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România (www.fondong.fdsc.ro); Pentru informaţii oficiale despre granturile SEE şi norvegiene accesaţi www.eeagrants.org. Conţinutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a granturilor SEE 2009-2014. Întreaga răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor website-ului.