Rețeaua

De la trecut la viitor


Bazele rețelei au fost puse în anul 2002, RuralNet devenind o rețea activă și recunoscută la nivel național în perioada 2004-2010.

RuralNet este rețeaua ONG-urilor active din România care își desfășoară activitatea în domeniul dezvoltării comunitare. Prin această rețea, ne dorim să creștem calitatea serviciilor furnizate de cele 13 organizații implicate și de a valorifica componentele și resursele acestora.

RuralNet are la bază expertiză în domeniul dezvoltării comunitare și în dezvoltarea rurală. Rețeaua susține o Școala de experți în domeniul dezvoltării comunitare în mediul rural și este implicată în activitatea universitară.

Cercetarile RuralNET sunt recunoscute și folosite pentru realizarea politicilor rurale și reprezintă o resursă pentru organizațiile care activează la nivel local și regional în mediul rural.

Directii de actiune

I. Monitorizare, Networking și Vizibilitate

Monitorizare – Rețeaua RuralNET are capacitatea de a monitoriza politicile de dezvoltare rurală, de a propune și dezvolta politici publice, de a reacționa pentru schimbarea/susținerea acestora.

Networking și dezvoltarea de parteneriate – Dezvoltarea rețelei pentru a deveni o rețea vibrantă și relevantă pentru organizațiile membre și experții interni;

Vizibilitate și promovare programe de dezvoltare comunitară – Promovarea mediului rural; Promovarea unor modele sustenabile pentru mediul rural bazate pe economie socială și economie circulară;

II. Centrului de resurse cu bune practici, studii, expertiză și formare în domeniul dezvoltării comunitare

Formarea unui centru cu resurse de referință în domeniul dezvoltării comunitare prin: Dezvoltarea de resurse pentru învățare; Documentarea modelelor de dezvoltare comunitară și aplicarea acestora ca metodologii de lucru direct cu comunitățile locale. Centru de expertiză și formare în domeniul dezvoltării comunitare;Centru de documentare – Cercetare și studii în dezvoltarea comunitară,etc.

Viziune

Viziunea Ruralului Românesc 2030

Satele din România sunt populate de tineri antreprenori entuziaști, oameni fericiți, sănătoși fizic și psihic, educați. Membrii comunităților rurale se asociază facil în structuri organizaționale relevante pentru nevoile locale, respectând valori multietnice și incluzive. Agroturismul este dezvoltat și promovat național și internațional cu un mediu sănătos și prietenos, bogat în resurse locale utilizate inteligent.

VIZIUNE Organizațională RuralNET 2030:
Rețea vibrantă de organizații active în dezvoltare comunitară la nivel național, promotoare de proiecte/servicii inovative în mediul rural cu reprezentativitate în formularea de politici publice.

Misiune

Creșterea capitalului social al comunităților rurale din România.

Obiective strategice

  • O1.Creșterea numărului și relevanței membrilor RuralNET;
  • O2. Asigurarea unei stabilități financiare a rețelei;
  • O3. Creșterea capacității de reprezentare și advocacy.